T�ccar, Milletin Eme�i ve �retimini K�ymetlendirmek ��in, Eline ve Zekas�na Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat G�stermesi Gereken Adamd�r.  M.K.ATAT�RK

Borsa Fiyatlar� Hububat B�lteni Borsa Fiyatlar� �r�ne G�re Borsa Fiyatlar�Ke�an'da Hava Durumu
EDIRNE
EDIRNE